หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พาด
อักษรล้านนา
ฯระฯพาดฯ
เทียบอักษรไทย
[พราด]
ความหมาย

ว.พราด - โทรม,เปื่อย,หมดสภาพ เช่น เชือกพราด - เส้นเชือกที่ใช้การไม่ได้เพราะเกลียวเชือกเปื่อย อาจเป็นเพราะใช้งานหนัก หรือถูกน้ำบ่อยก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พาด (ฯระฯพาดฯ)