หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พาง
อักษรล้านนา
ฯระฯพางฯ
เทียบอักษรไทย
[พาง]
ความหมาย

ก.พราง - พูดลวง,แสร้งพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พาง (ฯระฯพางฯ)