หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พากจาก
อักษรล้านนา
ฯระฯพากฯจากฯ
เทียบอักษรไทย
[พรากจาก]
ความหมาย

ก.พรากจาก - พลัดพราก,หนีจาก,แยกจาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พากจาก (ฯระฯพากฯจากฯ)