หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พัวะ
อักษรล้านนา
ระฯพ฿วฯะ
เทียบอักษรไทย
[พรัวะ]
ความหมาย

ก.ผุ,ร่วน,ยุ่ย เพราะหมดสภาพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พัวะ (ระฯพ฿วฯะ)