หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พับต๋าหยิ๋บๆ
อักษรล้านนา
ระฯพับฯฯตาอยฯบฯฯๆ
เทียบอักษรไทย
[พรับตาอฺยิบๆ]
ความหมาย

ก.ทำตาปริบๆ ทำอะไรไม่ได้นอกจากกระพริบตามองเท่านั้น เช่น ยามมีกิ๋นติ๋กๆยามบ่มี พับต๋าอยิ๋บๆ - เมื่อมีก็กินเรื่อยๆโดยไม่ยั้ง เมื่อหมดแล้วก็ได้แต่ทำตาปริบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พับต๋าหยิ๋บๆ (ระฯพับฯฯตาอยฯบฯฯๆ)