หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พะโค่ง
อักษรล้านนา
ระฯพโฅ่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[พระโฅ่ง]
ความหมาย

น.สามเณรรูปร่างใหญ่ และมีอายุใกล้จะอุปสมบทหรือมีอายุเกิน ๒๐ แต่ยังไม่ได้อุปสมบท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะโค่ง (ระฯพโฅ่฿งฯ)