หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พะญาวัน
อักษรล้านนา
พญาวันฯ
เทียบอักษรไทย
[พญาวัน]
ความหมาย

น.วันเถลิงศก - วันที่ใหญ่กว่าวันทั้งหลาย เป็นวันขึ้นปีใหม่ของล้านนาในอดีต เช่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันขึ้นปีใหม่ของล้านนาที่เรียกว่า "วันเถลิงศก" เป็นการเปลี่ยนจุลศักราชจาก จ.ศ.๑๓๘๑ เป็น จ.ศ.๑๓๘๒ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น "วันพญา" ถือว่าเป็นวันใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปี จากการคำนวณทางโหราศาสตร์ตามทฤษฎีสุริยยาตร ของโหรหลวงและโหรล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะญาวัน (พญาวันฯ)