หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พะญาลืมงาย
อักษรล้านนา
พญาลืมฯงายฯ
เทียบอักษรไทย
[พญาลืมงาย]
ความหมาย

น.ปริศนา,เครื่องเล่นที่ต้องใช้ความคิดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะญาลืมงาย (พญาลืมฯงายฯ)