หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พะญา
อักษรล้านนา
พญา
เทียบอักษรไทย
[พญา]
ความหมาย

น๑.พญา (โบ) - เจ้าแผ่นดิน,เจ้าเหนือหัว,เจ้ามหาชีวิต เช่น พญาลิไท,พญามังราย น๒.ผู้เป็นหัวหน้า,ผู้เป็นใหญ่,สิ่งที่เป็นใหญ่ เช่น พญานาค,พญาวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะญา (พญา)