หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พอนแพน
อักษรล้านนา
ระฯพอฯรแระฯพนฯ
เทียบอักษรไทย
[พรอนแพรน]
ความหมาย

ว.หรอมแหรม,หยอมแหยม,ไม่หนาแน่น; อะลอนพอนแพน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พอนแพน (ระฯพอฯรแระฯพนฯ)