หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พองเอา
อักษรล้านนา
ระฯพอฯง´า
เทียบอักษรไทย
[พรองเอา]
ความหมาย

ว.พยายามหาโอกาส,รอโอกาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พองเอา (ระฯพอฯง´า)