หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พอง
อักษรล้านนา
ระฯพอฯง
เทียบอักษรไทย
[พรอง]
ความหมาย

ก.ปอง,ซุ่มรอโอกาส,มุ่งหมาย ว.เพิ่งจะ,กำลัง,เพิ่งจะผ่านเวลานั้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พอง (ระฯพอฯง)