หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายไหมหยิ๋บ
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯไหมฯหิยฯบ
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายไหมหยิบ]
ความหมาย

น.ด้ายสำหรับใช้เย็บผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายไหมหยิ๋บ (ฝ้ายฯไหมฯหิยฯบ)