หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายไหมมือ
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯไหมฯมื
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายไหมมือ]
ความหมาย

น.ด้ายสำหรับผูกมือ อย่างที่ใช้ผูกมือคู่สมรส หรือเรียกขวัญ เป็นต้น; ไหมมือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายไหมมือ (ฝ้ายฯไหมฯมื)