หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายล้วง
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯล้วฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายล้วง]
ความหมาย

น.ด้ายดิบสีขาวที่ล้วง หรือผ่านการทบแล้ว เพื่อนำมาใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น ด้ายสายสิญจน์สำหรับพระถือในเวลาสวดมนต์ หรือด้ายผูกข้อมือ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายล้วง (ฝ้ายฯล้วฯง)