หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายยวง
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯยวฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายยวง]
ความหมาย

ดู...ฝ้ายกอก

ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายกอก
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯกอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายกอก]
ความหมาย

น.สำลี,ปุยฝ้าย; ฝ้ายยวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายยวง (ฝ้ายฯยวฯง)