หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายมงคล
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯม฿งฯค฿ลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายมงคล]
ความหมาย

น.ด้ายที่นำไปใช้ในพิธีมงคลต่างๆ เช่นด้ายสายสิญจน์; ฝ้ายล้วง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายมงคล (ฝ้ายฯม฿งฯค฿ลฯฯ)