หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายจู๋ง
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯจูง
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายจูง]
ความหมาย

น.ฝ้ายดิบจำนวน ๙ ห่วง สำหรับพระสงฆ์จูงนำศพไปสู่ป่าช้า; ฝ้ายจู๋งหัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายจู๋ง (ฝ้ายฯจูง)