หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายคำ
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายฅำ]
ความหมาย

น.สุพรรณิการ์ - ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูง ๕-๑๐ เมตร เรือนยอดค่อนข้างกลม เปลือกต้นเรียบสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ ปลายใบแฉกแหลมมี ๕ แฉก ขอบใบเป็นคลื่น โคนเว้า ออกเรียงสลับกัน ดอกออกเป็นช่อๆ หนึ่งยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร ดอกสีเหลืองทองมีกลิ่น กลีบบาง บานทีละดอก เกสรสีเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายคำ (ฝ้ายฯฅำ)