หน้าหลัก
ฝ้ายข่อน
ฝ้ายฯข่อฯร
[ฝ้ายข่อน]

น.ฝ้ายที่ปุยเป็นสีน้ำตาลอ่อนโดยธรรมชาติ; ฝ้ายตุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายข่อน (ฝ้ายฯข่อฯร)