หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายข่อน
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯข่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายข่อน]
ความหมาย

น.ฝ้ายที่ปุยเป็นสีน้ำตาลอ่อนโดยธรรมชาติ; ฝ้ายตุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายข่อน (ฝ้ายฯข่อฯร)