หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายกอก
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯกอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายกอก]
ความหมาย

น.สำลี,ปุยฝ้าย; ฝ้ายยวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายกอก (ฝ้ายฯกอฯก)