หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้าย
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝ้าย]
ความหมาย

น.ปุยฝ้าย,เส้นด้ายที่ใช้สำหรับทอหรือการอื่น; ไหม,ไหมหยิ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้าย (ฝ้ายฯ)