หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้า
อักษรล้านนา
ฝ้า
เทียบอักษรไทย
[ฝ้า]
ความหมาย

น๑.เมฆ,ก้อนเมฆ น๒.อนุภาคเล็กๆที่รวมตัวกันเป็นแผ่นบางๆ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ หรือติดบริเวณหน้า เป็นต้น ว.ลักษณะขุ่นมัว เป็นจุด เป็นรอย หรือรอยผื่นสีคล้ำ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้า (ฝ้า)