หน้าหลัก
ฝ่าย
ฝ่ายฯ
[ฝ่าย]

น.ด้าน,ส่วน,ข้าง,พวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ่าย (ฝ่ายฯ)