หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝุ่น
อักษรล้านนา
ฝุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ฝุ่น]
ความหมาย

น.ผงดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่เป็นผงละเอียด เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝุ่น (ฝุ่ร)