หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝีในต๊อง
อักษรล้านนา
ฝีในท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝีในท้อง]
ความหมาย

น.วัณโรคที่เกิดในทรวงอก หรือในช่องท้อง; วัณโรคปอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีในต๊อง (ฝีในท้อฯง)