หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝีหึมไห
อักษรล้านนา
ฝีหืมฯไห
เทียบอักษรไทย
[ฝีหึมไห]
ความหมาย

น.ฝีฝักบัว - ฝีชนิดหนึ่งมักขึ้นตามหลังหรือต้นคอ ขึ้นหลายๆหัวติดกันเหมือนฝักบัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีหึมไห (ฝีหืมฯไห)