หน้าหลัก
ฝีละอาก
ฝีละอากฯ
[ฝีละอาก]

น.คุดทะราด - โรคติดต่อชนิดหนึ่งเป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลทำให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีละอาก (ฝีละอากฯ)