หน้าหลัก
ฝีบ่าม่วง
ฝีบ่าฯม่วฯง
[ฝีบ่าม่วง]

น.ฝีมะม่วง - ฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับเชื้อกามโรค จะบวมโตติดกันเป็นก้อนฝีขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นร่องของพังผืดคล้ายร่องของมะม่วงอกร่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีบ่าม่วง (ฝีบ่าฯม่วฯง)