หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝี
อักษรล้านนา
ฝี
เทียบอักษรไทย
[ฝี]
ความหมาย

น.โรคชนิดหนึ่ง เป็นตุ่มบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมัน และขุมขนซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเรียกชื่อต่างๆ เช่น ฝีดาษ ฝีฝักบัว ฝีประคำร้อย: ใช้นำหน้าคำ หมายถึง การแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ฝีมือ ฝีปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝี (ฝี)