หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาแป้นหลั่ง
อักษรล้านนา
ฝาแป้นฯหั่ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝาแป้นหลั่ง]
ความหมาย

น.ฝาบ้านที่ทำด้วยไม้กระดานหน้ากว้างและตียึดในแนวตั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาแป้นหลั่ง (ฝาแป้นฯหั่ลฯง)