หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาแป้น
อักษรล้านนา
ฝาแป้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาแป้น]
ความหมาย

น.ฝาบ้านที่ทำด้วยไม้กระดาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาแป้น (ฝาแป้นฯ)