หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝายแม้ว
อักษรล้านนา
ฝายฯแม้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝายแม้ว]
ความหมาย

น.ทำนบขนาดเล็ก ทำด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นต้นไม้หรือลำไม้ไผ่เป็นโครงสร้าง แล้วกั้นด้วยก้อนหินหรือกระสอบบรรจุดินวางทับเรียงกัน สำหรับกั้นลำห้วย เพื่อชลอการไหลของน้ำ และทดน้ำเข้าสู่ไร่สวน; ถ้าเป็นทำนบที่กั้นหรือแบ่งน้ำระหว่างเหมืองซอยต่างๆ หรือปรับระดับน้ำในกระทงนา เรียก ต๊าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝายแม้ว (ฝายฯแม้วฯ)