หน้าหลัก
ฝายหินขว้าง
ฝายฯหินฯฅ่วฯางฯ
[ฝายหินฅว่าง]

น.ฝายหินทิ้ง - ฝายที่เอาก้อนหินมาทิ้งรวมกัน เพื่อกั้นลำน้ำและชลอการไหลของกระแสน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝายหินขว้าง (ฝายฯหินฯฅ่วฯางฯ)