หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝายหินขว้าง
อักษรล้านนา
ฝายฯหินฯฅ่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝายหินฅว่าง]
ความหมาย

น.ฝายหินทิ้ง - ฝายที่เอาก้อนหินมาทิ้งรวมกัน เพื่อกั้นลำน้ำและชลอการไหลของกระแสน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝายหินขว้าง (ฝายฯหินฯฅ่วฯางฯ)