หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝายมอง
อักษรล้านนา
ฝายฯมอฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝายมอง]
ความหมาย

น.ทำนบหรือเขื่อนกั้นลำน้ำที่ใช้หลักขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อใช้กับครกกระเดื่องพลังน้ำ; ดู...มองฝาย

ออกเสียงล้านนา
มองฝาย
อักษรล้านนา
มอฯงฝายฯ
เทียบอักษรไทย
[มองฝาย]
ความหมาย

น.ไม้หลักขนาดใหญ่ใช้ตอกเป็นหลักในการสร้างฝาย คือเขื่อนหรือพนังกั้นน้ำ; ดู...มอง,ฝายมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝายมอง (ฝายฯมอฯง)