หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาย
อักษรล้านนา
ฝายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาย]
ความหมาย

น.ทำนบ - ที่กั้นแม่น้ำ ลำน้ำใหญ่ เพื่อทดน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำ ลำเหมือง; ดู...เขียง น๔.,ต๊าง,แต,เหมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาย (ฝายฯ)