หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาถึม
อักษรล้านนา
ฝาถึมฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาถึม]
ความหมาย

น.ฝาที่ทำด้วยไม้ไผ่สานประกบกันโดยมีใบไม้ เช่นใบพลวง (ต๋องตึง) หรือหญ้าคา หรือกระดาษกรุอยู่ด้านใน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาถึม (ฝาถึมฯ)