หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาด
อักษรล้านนา
ฝาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาด]
ความหมาย

น.รสฝาด - รสอย่างรสหมากดิบ หรือรสสมอ ว.สีคล้ำ อย่างสีจีวรของพระภิกษุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาด (ฝาดฯ)