หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาจี
อักษรล้านนา
ฝาชี
เทียบอักษรไทย
[ฝาชี]
ความหมาย

น.เครื่องสานรูปคล้ายกรวย ใช้ปิดสำรับอาหาร เป็นต้น; สะจี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาจี (ฝาชี)