หน้าหลัก
ฝาขั๋ดสาน
ฝาขัดฯสานฯ
[ฝาขัดสาน]

น.ฝาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่สานขัดในแนวดิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาขั๋ดสาน (ฝาขัดฯสานฯ)