หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋ดเข้า
อักษรล้านนา
ฝัดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ฝัดเข้า]
ความหมาย

ก.กระพือข้าวด้วยกระด้ง เป็นต้นเพื่อให้แกลบ รำ หรือผงอื่นปลิวแยกออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋ดเข้า (ฝัดฯเขั้า)