หน้าหลัก
ฝั๋ด
ฝัดฯ
[ฝัด]

ก.กระพือด้วยกระด้งหรืออย่างอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋ด (ฝัดฯ)