หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กบ่าถั่วน้อย
อักษรล้านนา
ฝักฯบ่าฯถ่฿วฯน้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝักบ่าถั่วน้อย]
ความหมาย

น.เปลือกถั่วลันเตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กบ่าถั่วน้อย (ฝักฯบ่าฯถ่฿วฯน้อฯยฯ)