หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝั้นเตียน
อักษรล้านนา
ฝั้นฯทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ฝั้นเทียน]
ความหมาย

ก.ฟั่นเทียน - คลึงขี้ผึ้งให้เป็นเล่มเทียน; สีเตียน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั้นเตียน (ฝั้นฯทยฯร)