หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝันเข้า
อักษรล้านนา
ฝันฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝันเข้า]
ความหมาย

ก.ตาลอย - อาการที่ลืมสติไปชั่วครู่ เพราะลืมตัวหรือถูกกระทำจนหมดสติก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝันเข้า (ฝันฯ)