หน้าหลัก
ฝันเข้า
ฝันเข้า
ฝันฯ
[ฝันเข้า]

ก.ตาลอย - อาการที่ลืมสติไปชั่วครู่ เพราะลืมตัวหรือถูกกระทำจนหมดสติก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝันเข้า (ฝันฯ)