หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝัน
อักษรล้านนา
ฝันฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝัน]
ความหมาย

ก๑.การเห็นเป็นเรื่องเป็นราว เป็นโน่นเป็นนี่ ในขณะที่ยังหลับ ก๒.การระนึกเห็น อยากเป็น อยากได้ ซึ่งไม่อาจเป็นจริงได้ เช่นฝันอยากเป็นนกเพื่อบินวนบนท้องฟ้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝัน (ฝันฯ)