หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝะหลั่ง
อักษรล้านนา
ระฯฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝรั่ง]
ความหมาย

น๑.ฝรั่ง - เรียกชนชาติตะวัน ตกหรือชาวผิวขาวว่า ฝรั่ง น๒.เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศ เช่น มันฝรั่ง น๓.เลื่อยมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝะหลั่ง (ระฯฝั่งฯ)