หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝอก
อักษรล้านนา
ฝอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฝอก]
ความหมาย

น.ปลอก อย่างปลอกมีด; ฝั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝอก (ฝอฯก)