หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝนห่าแก้ว
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯห่าแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝนห่าแก้ว]
ความหมาย

น.แก้วมณีจำนวนมากที่ตกลงมาจากฟากฟ้าราวกับห่าฝน (มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร นครกัณฑ์ "........พญาอินตาต๋นผ่านแผ้ว ก็หื้อฝนห่าแก้วเจ็๋ดผะก๋าร ต๋กลงมาซะซ่านส๋ะสาด ต๋กลงมาระราดระรม เป๋นแก้วอุดมแฅวนยิ่ง บ่ไจ้แก้วขิ่งจั๊ดแหง เป๋นแก้วแปงกวรก้า หยวาดแต่ฟ้าลงดิน...."); ดู...ฝนโบกขะระปั๊ส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนห่าแก้ว (ฝ฿นฯห่าแก้วฯ)