หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝน
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝน]
ความหมาย

น.น้ำฝน - น้ำที่ตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆ จากการรวมตัวของเมฆบนฟ้า ก.ลับ - ทำให้คมหรือทำให้เรียบโดยถูกับหิน เช่น ฝนมีด ฝนมุย (โบราณใช้ อาน), ถู เช่นฝนยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝน (ฝ฿นฯ)